బయట నువ్వు హీరో .. ఇక నుండి నువ్వు ఆ తప్పు చేయకు.. భార్య మాటలు విని కనిళ్ళు పెట్టిన కౌశల్..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here